Karta

Interaktiv karta för rena stränder i hela Bohuslän

Antalet frivilliga insatser för att ta hand om ilandflutet marint skräp på våra stränder och i vår skärgård har ökat. För att underlätta för både frivilliga städare och för de som ska hämta strandskräpet har kommunerna i hela Bohuslän utvecklat ett verktyg i form av en webbaserad karta, kallad Strandstädarkartan.

Strandstädarkartan är en digital interaktiv karta där allmänheten kan rapportera städbehov, behov av hämtning av redan ihopsamlat skräp eller om man har städat själv. För detta finns tre olika flaggor att markera i kartan; röd för städbehov, gul då ihopsamlat skräp behöver hämtas och grönt om man har städat och tagit bort skräpet själv. Om du markerar rött eller gult kommer kommunen eller Västkuststiftelsen och hämtar skräpet så snart som möjlighet finns. Det bästa är dock att flagga grönt, att här har vi städat och tagit hand om skräpet själva!

I rapporteringsformuläret finns möjlighet att berätta vad man har hittat. Förutom att underlätta för dem som hämtar skräpet kommer denna information användas i senare delar av arbetet med att minska mängden marint skräp.

Klicka här så kommer du direkt till den interaktiva kartan.

Karta_strandstädarkartan2